تعداد مقالات: 36
1. بررسی تحلیلی برونداد علمی مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی


2. خوانش جرم شناسانه آثار سعدی در حوزه کجروی کودک و نوجوان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-27

مرتضی افشار؛ فرید محسنی


3. تحلیل شخصیت فرهاد در منظومۀ «خسرو و شیرین» نظامی بر اساس نظریۀ عشق «اریک فروم»

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-20

خدابخش اسداللهی؛ حسین قاسمی زاده


4. استعاره مفهومی «غم» در دو نوع شعر مرثیّه و حبسیّه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 16-36

آناهیتا پرتوی؛ سهیل سعادتی نیا؛ نادیا حاجی پور


5. گذار سوژه از چهارچوب‌های ایدئولوژیک در رمان آتش بدون دود

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-39

مهدیه ابراهیمی؛ فاطمه کاسی


7. معرفی کهن الگوی «موبد» و بررسی نقش آن در رفتار و آثار برخی علمای ایرانی دوره میانه اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-50

میلاد پرنیانی؛ منیره کاظمی راشد؛ ولی دین پرست؛ منیژه صدری


9. بررسی تطبیقی مکانیسم‏ های دفاعی در شعر ابوالعلاء معری و شوریدة شیرازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-73

علی اصغر حبیبی؛ رضا اصغری


10. ظرفیت‎های اقتباس سینمایی از رمان ده نفر قزلباش اثر حسین مسرور

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-74

علیرضا پورشبانان؛ امیرحسین پورشبانان


11. بررسی متن صوفیانه کشف الاسرار از دیدگاه طرح ارسال پیام اتولربینگر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-111

سوسن جبری؛ شقایق کهریزی


12. تحلیل زیبایی شناختی دریافت اشیاء روزمره در متون ادبی از منظر هانس روبرت یاوس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 74-102

نغمه حسین قزوینی؛ منصور حسامی


13. بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-98

علیرضا حسینی؛ حسن اعظمی خویرد؛ مریم بخشنده؛ پوریا اسمعیلی


15. شخصیت پردازی در نمایشنامه پلکان: با نگاهی به گواه‌نمایی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 112-143

حسین رحمانی


16. تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی «شوهر آهوخانم»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-134

زهرا حیاتی؛ حسین صافی؛ فرنوش میرزایی


17. تحلیل شعرعارف قزوینی از دیدگاه نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-145

علی طاهانسب


20. تحلیل شخصیت در رمان جای خالی سلوچ بر اساس نظریۀ تکالیف سوگ «وردن»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 146-176

ابراهیم ظاهری عبدوند


21. ملاحظاتی پیرامون جایگاه ماکیاولی در مطالعات ادبی معاصر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-211

جعفر فسائی؛ علی بلاغی اینالو


22. استفاده از ظرفیت‌های ادبیّات در علوم رایانه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 158-180

احسان رئیسی


23. نگاهی به پارادایم قدسی در فلسفه ادبیات و هنر معاصر ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 177-206

یاسر فراشاهی نژاد


24. نقش نور در مفهوم‌سازی عشق در غزلیات حافظ

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 212-234

شهرام کارگر؛ میثم زارع؛ بهرام شعبانی


25. امپریالیسم زبانی از دیدگاه نقدی عزّالدّین المناصره

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 181-202

تورج زینی وند؛ روژین نادری


شماره‌های پیشین نشریه